Här nedan kan Du skicka medelanden eller göra beställningar till mig. Du kan få Din beställning levererad mot postförskott, postförskottsavgift 50:- eller

Du kan förskottsbetala till bankgiro 254-6521, och då sparar Du postförskottsavgiften.

Betala dock först efter att Du fått bekräftelse att varan finns i lager.

 

Here you can send a message or place an order.

 

Ditt namn, adress och tel-nr:      Your name address and phone No


E-postadress     Your e-mail address


 

Meddelande        Message

Send